Konferencija: „Tjelesna aktivnost i kardiovaskularne bolesti“

by Urednik, 08.04.2016

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu povodom Svjetskog dana zdravlja – 09.travnja, organizira konferenciju “Tjelesna aktivnost i kardiovaskularne bolesti”.

Prijave na obrascu poštom ili elektronskom poštom na adresu:

Natalija Babić, Ured za međunarodnu suradnju

Kineziološki fakultet, 10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Tel.: 01 / 3025-602; e-mail: iro@kif.hr

Subota, 9. 4. 2016.

UVODNI DIO
09:30-10:00 Otvorenje i pozdravni govori
10:00-10:30 Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti (Davor Miličić)
10:30-11:15 Tribina „Čuvari srca“ (Davor Miličić + javna osoba s KVB + kineziolog Goran Marković), Moderator: Blaženka Leib
11.15-11:30 Pauza
11:30-11:50 Inicijative Svjetske zdravstvene organizacije u prevenciji kardiovaskularnih bolesti (Joao Breda)
11:50-12:20 Javnozdravstvena uloga tjelesne aktivnosti u prevenciji kardiovaskularnih bolesti (KIF-Maroje Sorić, Danijel Jurakić)
12:20-12:40 Biološki mehanizmi u pozadini povezanosti tjelesna aktivnosti i KVB (Marjeta Mišigoj Duraković, Maroje Sorić)
12:40-13:00 Oralno zdravlje, tjelesna aktivnost i KVB (Ivan Alajbeg)
13.00-14:00 Ručak
DRUGI DIO
14:00-14:20 Programiranje vježbanja u liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti (Carl Foster)
14:20-14:40 Odabir tjelesne aktivnosti kod osoba s hipertenzijom (Lana Ružić)
14:40-15:00 Tjelesna aktivnost u prevenciji i rehabilitaciji srčanog udara (Tatjana Trošt)
15:00-15:20 Kineziološka rehabilitacija u tretmanu KVB – primjer iz prakse ()
15.40-16:00 Pauza
TREĆI DIO
16:00-16:20 KVB kao čimbenik ograničenja za tjelesnu aktivnost (Hrvatsko kardiološko društvo-Sekcija za sportsku kardiologiju-Babić)
16:40-17:00 Uloga tjelesne aktivnosti u radnoj sposobnosti krvožilnih bolesnika (Milan Milošević)
17:00-17:00 Pozitivna iskustva iz prakse – Rana rehabilitacija-Viktor Peršić – Talasoterapija

Nedjelja, 10. 4. 2016.

09:00-09:20 Inicijative Svjetske zdravstvene organizacije u promociji tjelesne aktivnosti (WHO)
09:20-09:40 Pozitivna iskustva iz prakse – Inicijative Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Andrija Štampar“

09.40-10:00 Pauza

STRUČNI SEMINAR – Vježbanje u tretmanu kardiovaskularnih bolesti

10:00-11:00 Programiranje vježbanja u liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti – KARDIOVASKULARNA IZDRŽLJIVOST (Carl Foster)

11.00-11:30 Pauza

11:30-13:30 Programiranje vježbanja u liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih bolesti – TRENING S OPTEREĆENJEM (Carl Foster)
13:30-14:00 Rasprava

 

Uplate na bankovni račun:
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15

Račun broj: 2500009-1101232805,
Hypo Alpe Adria Bank

Svrha uplate: Skup 13
Prema pravilniku Hrvatske liječničke komore liječnicima pripada 8 bodova.

No Comments


Please login to comment