Obavijest pacijentima

by autautAdmin, 09.04.2016

Sadržaj ove Stranice je informativnog i edukativnog karaktera. Ništa što je sadržano na ovoj Stranici ne predstavlja niti se može tumačiti kao davanje konkretnih medicinskih savjeta ili preporuka i kao promocija lijekova i medicinskih proizvoda prema stanovništvu.
Informacije na ovoj Stranici nisu zamjena za profesionalan savjet kvalificiranih zdravstvenih radnika: samo liječnik može odrediti da li je određeni lijek, medicinski ili drugi proizvod primjeren za liječenje svake pojedinačne osobe. Ako imate pitanja u vezi bilo koje informacije sadržane na ovoj Stranici, trebate se obratiti Vašem liječniku ili drugom kvalificiranom zdravstvenom radniku.
Prilikom donošenja odluke o propisivanju lijekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o lijeku sadržane u sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku odobrenima u Republici Hrvatskoj, a ne na sadržaj ove Stranice ili internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice.
OVO NIJE STRANICA NA KOJOJ MOŽETE PRIJAVITI NUSPOJAVE!
Nuspojavu možete prijaviti i Agenciji za lijekove i medicinske proizvode.
Prijave je moguće:
poslati poštom (Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb)
telefaksom (01/4884-110)
e-mailom u word formatu (nuspojave@halmed.hr).
Obrazac za prijavu nuspojave možete naći na internet stranici Agencijewww.almp.hr.

No Comments


Please login to comment