Uvjeti korištenja

by autautAdmin, 24.02.2016

OPĆENITO

 • Vašim pristupanjem webstranici www.cuvarisrca.hr (u nastavku Platforma) smatrat će se da ste u cijelosti, bez ikakvih iznimki, upoznati s odredbama Pravilnika, da ste iste u potpunosti razumjeli.
 • Prihvaćenjem ovih Uvjeta jamčite da ste zdravstveni radnik, sa završenim medicinskim ili stomatološkim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine ili doktor dentalne medicine, koji je, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovlašten obavljati i baviti se liječničkom ili stomatološkom djelatnošću.
 • Prihvaćate korištenje Platforme samo za potrebe dopuštene Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, te da ni na koji način Platformu nećete koristiti na način koji bi ometao ili uzrokovao prekid pružanja Usluga, ili pak nanosio štetu bilo kojoj trećoj osobi, već ćete ih koristiti savjesno, a za sve nejasnoće ili pitanja u svezi korištenja Platforme obratit ćete se korisničkoj podršci.
 • Prihvaćanjem ovih Uvjeta pristajete na primanje svih obavijesti ili druge komunikacije putem podataka koje ste ispunili u svom profilu.
 • Odredbe ovih Uvjeta uvijek će Vam biti dostupne kako biste mogli postupati sukladno istima.

 

Registracija i korištenje platforme

 • Registracija korisničkog računa zahtijeva od vas da stavite na raspolaganje svoje ime, e-mail adresu, specijalizaciju i druge podatke navedene u obrascu za prijavu, te odabir korisničkog imena i lozinke koji će biti povezan s računom. Slažete se da su dati podaci istiniti, točni, važeći i potpune, te da ćete ih ažurirati ukoliko je potrebno.
 • Vlasnik zadržava mogućnost provjere točnosti podataka koje ste dostavili i ažuriranja po potrebi.
 • Vi ste isključivo odgovorni za održavanje povjerljivosti i sigurnosti Vašeg računa i ne smijete dopustiti drugoj osobi da koriste vaše korisničko ime i lozinku za pristup Platformi.
 • Također, obvezujete se da platformu nećete koristiti za bilo koji oblik automatske obrade podataka, za bilo koji oblik promidžbene aktivnosti, bilo za svoju korist ili za korist treće osobe; da nećete omalovažavati, ometati, vrijeđati, klevetati druge korisnike ili treće osobe; da nećete objavljivati pornografski sadržaj, reklamirati alkohol i proizvode od alkohola, kao niti duhan ili duhanske prerađevine, a niti zabranjene opojne tvari. Kao korisnik Platforme nećete isti koristiti za bilo što nezakonito, zavaravajuće, zlonamjerno ili diskriminatorno, niti ćete imati više od jednog korisničkog računa (jednog korisničkog imena), niti ćete omogućiti osobama koje nisu liječnici da imaju pristup istome ili da se koriste njime.

 

Vlasnička i autorska prava

 • Vlasnik pruža Usluge u dobroj vjeri i nastojat će poduzeti sve što je u njegovoj moći da osigura maksimalno poštovanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske, zaštite osobnih podataka, kodeksa medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, zaštite dostojanstva svih osoba, zabrane diskriminacije, zaštite autorskih i drugih srodnih prava te promicanja humanih vrednota, ali ne može jamčiti za točnost, vjerodostojnost i istinitost podataka objavljenih na ovoj platformi, te u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u svezi korištenja Usluga, ili pak oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji Vam mogu postati dostupni korištenjem platforme.
 • Suglasni ste i prihvaćate nadoknaditi Vlasnik-u, njegovim zaposlenicima, članovima uprave ili nadzornog odbora, poslovnim partnerima te svim trećim osobama svu štetu koja možda nastane iz ili u svezi korištenja Platforme suprotno ovim Uvjetima, pozitivnim propisima Republike Hrvatske ili kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore.
 • Zabranjen je svaki oblik umnožavanja, kopiranja, uporabe, korištenja ili bilo koji drugi oblik iskorištavanja autorskih i srodnih prava svih materijala dostupnih na platformi bez prethodne pisane dozvole vlasnika, odnosno drugog nositelja autorskih i drugih srodnih prava. Vlasnik ima pravo odmah, čim uoči, ukloniti bilo koji sadržaj koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima te kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, ili pak sadržaj kojim se na bilo koji način povrjeđuju prava trećih osoba, posebice prava pacijenata. Objavom bilo kojeg svog autorskog djela na platformi prenosite, bez naknade, te bez prostornog ili vremenskog ograničenja, na Vlasnika sva imovinska prava autora i druga autorska prenosiva prava, s time da Vlasnik tako stečena prava namjerava koristiti isključivo u svrhu zaštite ljudskog zdravlja te promocije liječničke struke.
 • Vlasnik može izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete, o čemu će Vas obavijestiti prilikom Vaše prve sljedeće prijave za korištenje Platforme, te će svaku izmjenu ili dopunu Uvjeta učiniti stalno dostupnom. Nakon obavijesti o izmjenama ili dopunama Uvjeta, svakim daljnjim nastavkom korištenja Platforme, Vi pristajete te ste suglasni s izmijenjenim ili dopunjenim Uvjetima, koji će se primjenjivati na Vaš daljnji odnos s Vlasnik-om. Vi prihvaćate da vas Vlasnik može obavještavati, uključujući obavijesti o promjenama Uvjeta, putem Vaše elektroničke pošte, obične pošte ili objavama unutar Usluga.
 • Ako Vlasnik ne iskoristi neko svoje pravo iz ovih Uvjeta ili pozitivnih propisa Republike Hrvatske, a na koje je ovlašten, takvo postupanje neće se smatrati odricanjem Vlasnik-a od njegovih prava te će mu ta prava i nadalje biti na raspolaganju.

 

Ograničenje odgovornosti

 

 • Svi korisnici ove Stranice su suglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovoj Stranici kao i bilo kojim stranicama koje su povezane s ovom Stranicom.
 • Vlasnik ulaže razumne napore radi uvrštavanja u sadržaj ove Stranice točnih i ažurnih informacija, ali ne daje nikakve izjave niti jamstva – izričite ili implicitne – u pogledu točnosti ili cjelovitosti tih informacija. Vlasnik ne odgovara za korištenje ove Stranice ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem ove Stranice.
 • Ni Vlasnik niti bilo koja treća osoba koja sudjeluje u osmišljavanju, izradi ili održavanju ove Platforme ili bilo kojih Internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Platforme nisu odgovorni ni na koji način za bilo kakvu posrednu, neposrednu, sporednu, posljedičnu ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove Platforme ili bilo koje Internet stranice do koje je moguć pristup s ove Platforme, kako ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njezinom sadržaju.
 • Vlasnik Platforme objavljuje sadržaje na platformi kako ih dobije od suradnika ili trećih strana i ne preuzima  JAMSTVA BILO KOJE VRSTE.  Bez ograničavanja gore navedenog, Izrijekom se odriče svih jamstava: IZRAVNIH, POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, JAMSTVA IZ POSLOVNOG ODNOSA ILI PRIMJENE trgovine. Ne dajemo nikakvo jamstvo DA će navededna Platforma ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE ILI biti dostupna u bilo koje vrijeme SIGURNO ILI BEZ POGREŠAKA. Ne dajemo nikakvo jamstvo za točnost, pravovremenost, potpunost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja dobivenog od strane suradnika ili trećih strana. VI STE JEDINI ODGOVORNI ZA SVE vaše komunikacije i interakcije s drugim korisnicima Platforme. RAZUMIJETE da Vlasnik ne preuzima odgovornost za bilo kojeg korisnika Platforme niti mi za KORISNIČKI SADRŽAJ. NE daje medicinske savjete i ne preporučuje niti direktno podržava bilo koji proizvod, terapiju, ispitivanje, mišljenja, liječničke i ostale zdravstvene profesije.

 

Veze sa drugim Internet stranicama

 • Vlasnik nema nikakve kontrole i ne odgovara za sadržaj informacija na Internet stranicama trećih osoba niti za korištenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa ove Platforme. Isključivo je vlasnik odnosnih stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici ove Platforme upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uvjetima korištenja tih stranica koje su istaknute na tim stranicama. Vlasnik ne odgovara za niti daje korisnicima ove Stranice bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na tim Internet stranicama.
 • Kolačići su datoteke koje se mogu postaviti na tvrdi disk računala, nakon danog dopuštenja. Za više informacija o kolačićima molimo posjetite: http://www.azop.hr/page.aspx?PageID=8

 

ČUVANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • Da biste koristili Platformu, dobrovoljno pristajete Vlasnik-u otkriti svoje osobne podatke, za čiju ste točnost, potpunost i ažurnost odgovorni Vi, i to: ime i prezime, OIB, broj odobrenja za samostalan rad (licenca), adresu prebivališta, adresu ordinacije, adresu elektroničke pošte, broj telefona/mobitela, te ovlašćujete Vlasnika da Vaše osobne podatke dalje, za svo vrijeme dok upotrebljavate Platformu, automatizirano obrađuje u svrhu omogućavanja provjere Vašeg identiteta radi korištenja i uporabe Platforme te osiguranja sigurnosti korištenja tim sustavom. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati s identitetom voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, da se radi o dobrovoljnom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskraćivanja davanja podataka, nakon čega dajete svoju izričitu suglasnost Vlasnik-u da poduzme sve radnje vezane uz obradu Vaših osobnih podataka, kako onih koji su navedeni u ovim Uvjetima, tako i drugih koje dobrovoljno dajete, u svrhu obavljanja redovnog poslovanja za koje je registriran Vlasnik, s time da ujedno dajete svoju suglasnost da Vas Vlasnik putem dostupnih sredstava priopćavanja, posebice elektroničke i redovne pošte, obavještava o proizvodima i uslugama Vlasnik-a u okviru svoje poslovne djelatnosti, kao i svih drugih proizvoda i usluga poslovnih partnera Vlasnik-a.
 • Također, upoznati ste s Vašim pravom da u svako doba možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših podataka, čime će se smatrati da ste odustali od daljnjeg korištenja i uporabe Platforme. Vlasnik namjerava Vaše podatke obrađivati u svrhe marketinga i upoznati ste s Vašim pravom da se usprotivite obradi osobnih podataka u te svrhe. U tom slučaju Vaši osobni podaci neće biti korišteni s tim ciljem.
 • Prilikom korištenja Platforme obvezujete se da nećete učiniti dostupnim drugim korisnicima bilo koji sadržaj kojim bi se na bilo koji način ugrožavala prava trećih osoba, posebice štiteći autorska i druga srodna prava, te prava pacijenata, u kojem smislu ćete, pri poduzimanju bilo koje vrste aktivnosti na platformi, poduzeti sve potrebne mjere radi anonimizacije podataka o pacijentima, kako se ni na koji način ne bi mogao otkriti osobni identitet pojedinog pacijenta, a u suprotnom snosite isključivu i neograničenu odgovornost. Također, prije bilo kakvog iznošenja podataka o pacijentu ili korištenja bilo koje vrste podataka, slika, medicinskih nalaza ili bilo kojih drugih rezultata nastalih tijekom ili u svrhu medicinskih istraživanja ili liječenja, obvezujete se pribaviti izričitu privolu pacijenta.
 • Vlasnik će svoje Usluge pružati po principu „viđeno-kupljeno“, u smislu da Vlasnik ne može jamčiti da će pružanje Usluge biti bez prekida ili bez poteškoća u radu. Vlasnik se posebno obvezuje štititi Vaše osobne podatke, te poduzeti sve potrebne mjere zaštite, sukladno svojem najboljem znanju i mogućnostima, kako bi osigurao tajnost i nepovredivost Vaših osobnih podataka, ali ne može jamčiti 100% zaštitu budući da ne postoji takva zaštita od napada računalnih virusa ili drugih oblika štetnih softvera, u čijem slučaju se isključuje odgovornost Vlasnika.

 

Etičko povjerenstvo

 • U svrhu i s ciljem zaštite prava svih korisnika, prava pacijenata te postupanja u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima te kodeksom medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, Vlasnik će imenovati Etičkog povjerenika kao prvostupanjsko tijelo, te će također osnovati Etičko povjerenstvo od 3 člana kao drugostupanjsko tijelo. Etički povjerenik, kao i 2 člana Etičkog povjerenstva uvijek će biti liječnici, dok jedan član Etičkog povjerenstva može biti i osoba koja nije liječnik.
 • Svaki korisnik ima pravo uputiti pritužbu Etičkom povjereniku zbog kršenja nekog svog prava, prava pacijenta ili postupanja suprotnog pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima te kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore. Po primitku pritužbe, Etički povjerenik je obvezan što je hitnije moguće ispitati cjelokupnu stvar te donijeti svoju odluku kojom će utvrditi je li počinjena prijavljena povreda te, ako je počinjena, odrediti sankcije.
 • Protiv odluke Etičkog povjerenika dopuštena je žalba Etičkom povjerenstvu u roku od osam dana od dana primitka odluke Etičkog povjerenika. Pravomoćne odluke dostavljaju se Vlasnik-u koji provodi izrečene sankcije. Etički povjerenik i Etičko povjerenstvo provode postupak odgovarajućom primjenom pravila o postupanju Časnog suda i Visokog časnog suda Hrvatske liječničke komore, s time da se dostava odluka i očitovanja vrši elektroničkom poštom.
 • Sankcije koje se mogu izreći pojedinom korisniku koji prekrši neko pravo drugog korisnika, pravo pacijenta ili postupa suprotno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, ovim Uvjetima te kodeksu medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, jesu: privremena suspenzija prava na korištenje pojedinih Usluga Platforme na razdoblje od 15 dana do 3 mjeseca; privremena suspenzija prava na korištenje svih Usluga Platforme na razdoblje od 15 dana do 3 mjeseca; trajni prestanak prava na korištenje svih Usluga Platforme.

 

OGRANIČENJE I PREKID KORIŠTENJA

 • Vi imate u svakom trenutku pravo prekinuti korištenje Platforme bez posebnog obrazloženja, a isto tako, Vlasnik ima pravo u svakom trenutku, bez prethodne posebne obavijesti, prekinuti pružanje svih ili samo pojedinih dijelova Platforme, a posebice ako ste povrijedili bilo koju odredbu ovih Uvjeta, pozitivnih propisa Republike Hrvatske ili kodeksa medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore.
 • te u tom slučaju nemate nikakvo pravo na naknadu štete, pri čemu također pristajete izgubiti pristup pojedinim ili svim datotekama i/ili drugim sadržajima koji mogu biti pohranjeni na Vašem korisničkom računu odnosno unutar Platforme.
 • Ništa u ovim Uvjetima ne utječe na sva ona prava na koja ste zakonom uvijek ovlašteni kao potrošač i koja ugovorno ne možete izmijeniti ili ih se odreći.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 • Ako je pojedina odredba ovih Uvjeta u suprotnosti s prisilnim propisima, ništetnost pojedine odredbe ne utječe na valjanost čitavih Uvjeta, te će se, umjesto ništetne odredbe, primjenjivati odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa koje uređuju to područje.
 • Sve eventualne nesporazume iz i u svezi ovih Uvjeta, Vi i Vlasnik nastojat ćete riješiti mirnim putem, dok se u suprotnom ugovara nadležnost suda u Zagrebu i primjena prava Republike Hrvatske.

 

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o uslugama ili ovim Uvjetima, ili želite dati povratne informacije, molimo kontaktirajte nas na halo.halo@cuvarisrca.hr.

Slanjem povratne informacije i prijedloga, predajete trajno, neopozivo pravo nad intelektualnim vlasništvom koje dajete u datoj informaciji.

 

Zadnja promjena: 17. veljače 2016.